• Ümarmaterjali ja metsahakke (raiejäätmed, kännud, võsa) kokkuvedu forwarderiga.
  • Metsamasinajuhi teenus
  • Võsasaetööd ( Harvesteri ettelõikus, Valgustusraie, Kultuurihooldus )
  • Mootorsaetööd ( Suurte puude langetamine, harvendusraie )
  • Kraavid / metsateed ( Metsateede hooldamine, truupide rekonstrueerimine, kraavide puhastamine )
  • Küttepuud ( ainult tellimustööna, lõikame teie 3 meetrised notid pakkudeks või toome sobiva pikkusega puu halgu)
  • Muru trimmerdamine / niitmine ( Trimmerdame ja niidame suuremaid maa-alasid )

Hinnad kokkuleppel !